Nie puste obietnice, ale konkretne wykonane zadania - Marcin Ociepa z wizytą z Wołczynie

Nie puste obietnice, ale konkretne wykonane zadania - Marcin Ociepa z wizytą z Wołczynie

„To są konkretne działania, których efekty widać gołym okiem” – stwierdził poseł ziemi opolskiej Marcin Ociepa w wywiadzie dla lokalnych mediów. Jak podkreślał Lider OdNowy RP w trakcie wizyty w gminie Wołczyn, obecnie znajdujemy się po półmetku kadencji, dlatego też jest to czas podsumowań pracy na rzecz społeczności.

 

Wołczyn jest jednym z tych wielu miejsc, gdzie możemy mówić o wielu sukcesach. W gminie tej udało się zrealizować aż 11 zadań, a kolejne są w toku. „Bardzo się cieszę, że dostałem to zaproszenie, że mieszkańcy chcą się spotkać, podziękować. Możemy także porozmawiać o wyzwaniach na przyszłość, a tych przecież nie brakuje” – stwierdził w trakcie spotkania Marcin Ociepa.

 

Wizyta na Opolszczyźnie skupiona była na dwóch kluczowych punktach – spotkaniu z lokalnymi władzami oraz mieszkańcami Wołczyna. Stowarzyszenie OdNowa RP w swoich założeniach programowych podkreśla wagę synergicznych działań rządu i samorządu. W trakcie spotkania z burmistrzem Wołczyna oraz Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej omówiono status zrealizowanych i toczących się kluczowych projektów dla gminy.

 

Z kolei w trakcie spotkania w Wołczyńskim Ośrodku Kultury, Marcin Ociepa odpowiadał na pytania mieszkańców. Podsumowywał inwestycje realizowane na ich terenie oraz zapowiedział dalszą pomoc na rzecz gminy Wołczyn. W spotkaniach uczestniczył również wicewojewoda opolski Tomasz Witkowski.

 

W trakcie wizyty Lider OdNowy RP udał się do zabytkowego Kościoła Rzymskokatolickiego pw. NMP Królowej Świata w Brzezinkach, a w Wołczynie odwiedził żłobek oraz jedną z dróg wyremontowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a także remizę Ochotniczej Straży Pożarnej.

INNE WYDARZENIA