Zmiany w obszarze architektury w regionie Indo-Pacyfiku głównym tematem spotkania z zastępcą sekretarza obrony Australii

Zmiany w obszarze architektury w regionie Indo-Pacyfiku głównym tematem spotkania z zastępcą sekretarza obrony Australii

Rosyjski atak na Ukrainę doprowadził do przeobrażenia architektury bezpieczeństwa nie tylko w Europie, ale również w regionie Indo-Pacyfiku. Polska, podobnie jak Unia Europejska, dostrzega konieczność zwiększenia zaangażowania w tym regionie. Chodzi o aspekty polityczne, ale również o te związane z bezpieczeństwem i kwestiami gospodarczymi.

Mając na uwadze wzrost napięcia w Europie, w piątek 18 lutego br. w murach resortu obrony narodowej odbyło się spotkanie wiceministra Marcina Ociepy z zastępcą sekretarza obrony Australii, Peterem Teschem. Przewodnim tematem rozmowy były sprawy związane ryzykiem agresji na Ukrainę oraz zmiany w architekturze bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku.

Polska – kluczowy kraj zaangażowany w budowanie stabilności w tej części kontynentu europejskiego oraz Australia, jako jeden z najważniejszych liderów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w swoim regionie gotowe są na wymianę doświadczeń. Dlatego też spotkanie zakończyło się wyrażeniem chęci do kontynuacji współpracy i zwiększenia zaangażowania w budowanie stosunków bilateralnych w zakresie bezpieczeństwa.

INNE WYDARZENIA