Aktualności

Założenia programowe

Wojna, choć zawsze jest tragedią i nigdy nie jest pożądana, stanowi moment otrzeźwienia, ułożenia priorytetów na nowo i szansę na reformy. Dlatego też postulaty programowe Stowarzyszenia OdNowa RP skupione zostały wokół zagadnień bezpieczeństwa i obronności państwa a także pozycji Polski na arenie międzynarodowej. 

Trzeba jednak pamiętać, że bezpieczeństwo to nie tylko obrona narodowa. To również inne, kluczowe filary – Zdrowie, Rozwój i Młode pokolenie.

Napisz do nas:
Stowarzyszenie OdNowa
ul. Poznańska 3/12
00-680 Warszawa
biuro@od-nowa.org.pl

  1. Facebook
  2. Twitter
  3. Instagram