Założenia programowe

Wojna, choć zawsze jest tragedią i nigdy nie jest pożądana, stanowi moment otrzeźwienia, ułożenia priorytetów na nowo i szansę na reformy. Dlatego też, postulaty programowe Stowarzyszenia OdNowa RP skupione zostały wokół zagadnień bezpieczeństwa i obronności państwa zebranych w ramach „Pakietu dla bezpieczeństwa”.

 Trzeba jednak pamiętać, że bezpieczeństwo to nie tylko obrona narodowa. To również inne, kluczowe filary – „Zdrowie”, „Samorządność” i „Przedsiębiorczość”. Wszystko to spaja ostatni filar programowy Stowarzyszenia OdNowa, czyli „Polska w Europie”. Musimy pamiętać, że silna Polska w Unii Europejskiej stanowi polską rację stanu.

Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, w ramach umowy koalicyjnej, Stowarzyszenie OdNowa RP wpisała postulat podwojenia nakładów finansowych na polską armię. Teraz proponuje nowy pakiet dla bezpieczeństwa: utworzenie Agencji ds. Walki z Dezinformacją, wprowadzenie do programów nauczania szkół obowiązkowego przeszkolenia strzeleckiego, utworzenie sieci Centrów Szkoleń Proobronnych w każdym województwie, wprowadzenie możliwości przekazania 1% ze swoich podatków na cele proobronnościowe.

Samorządność

W ramach rozwoju samorządności Stowarzyszenie OdNowa RP postuluje stworzenie Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej, czyli instytucji edukacyjnej kształcącej skutecznych samorządowców. Priorytetem OdNowy jest także ekologia i zrównoważony rozwój, dlatego powstał Program „Czysta Gmina. Przygotowano również założenia ustawy „Stop Betonozie – Zielone Miasta".

 

 

Samorządom w rozwiązaniu wielu problemów rozwojowych pomoże wprowadzenie pakietu dla małych i średnich miast oraz metropolii, możliwość zagospodarowania pustostanów na mieszkania komunalne oraz uproszczenie przepisów samorządowych. Postuluje się także rekompensaty w bieżących dochodach jednostek samorządu terytorialnego.


Zdrowie


OdNowa RP postuluje wprowadzenie szybkiej ścieżki nostryfikacji dyplomów, co pomoże uzupełnić braki personalne i w efekcie ułatwi Polakom dostęp do lekarzy. Ten sam cel ma również większa liczba miejsc na studiach lekarskich, natomiast standard pracy polskich szpitali wzrośnie dzięki programowi ich modernizacji. Szpitalami będą kierować menadżerowie, dlatego będzie pracowało nad założeniami ustawy o menadżerach opieki zdrowotnej.

 

 

Z dbałości o młode pokolenie, powstanie program zdrowia psychicznego dla dzieci oraz plan budowy 16 wojewódzkich centrów zdrowia psychicznego dla dzieci. Rodzinom osób z niepełnosprawnościami pomóc ma natomiast postulowane zwiększenie świadczeń dla opiekunów. OdNowa nie zapomina o bezpieczeństwie pracowników ochrony zdrowia, toteż postuluje nadanie ratownikom medycznym statusu podobnego do służby mundurowej.

 

Przedsiębiorczość


Pośród planów reform, tym razem dotyczących przedsiębiorczości. Jest wśród nich konieczność zapewnienia przedsiębiorcom większego bezpieczeństwa poprzez pakiet antyinflacyjny i chroniący kredytobiorców oraz uszczelnienie szarej strefy. Ekologia oraz ostatnie wydarzenia polityczne w Europie pokazują, że niezbędne jest wprowadzenie krajowego planu dla polskiego ciepłownictwa w obliczu dywersyfikacji surowców. Stowarzyszenie OdNowa RP prowadzi również prace nad programem ochrony terenów przygranicznych w zakresie miejsc pracy i nowych inwestycji. Wśród planów rozwoju polskiej przedsiębiorczości jest też Powołanie Agencji Rewitalizacji.