I Krajowy Kongres OdNowy

I Krajowy Kongres OdNowy

Zapraszamy na I Zjazd Krajowy Stowarzyszenia OdNowy, który odbędzie się już w niedzielę 27 marca br. Transmisja z wydarzenia dostępna będzie za pośrednictwem mediów społecznościowych stowarzyszenia od godziny 12:30.

 

W trakcie wydarzenia przemówienia wygłoszą liderzy OdNowy oraz Zjednoczonej Prawicy, a w ich trakcie zaprezentowane zostaną główne postulaty programowe, skupiające się wokół haseł:

 

W związku z wojną na Ukrainie wydarzenie będzie miało charakter wydarzenia programowego wokół tematu bezpieczeństwa, obronności i polityki zagranicznej wobec zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie.  

 

I Zjazd Krajowy Stowarzyszenia OdNowy to niezwykle ważny czas. Będzie połączony z nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków. Dlatego też podczas drugiej części wydarzenia, członkowie uprawnieni do głosowania dokonają wyboru organów statutowych Stowarzyszenia na nową kadencję – prezesa, członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej.

 

Z uwagi na sytuację pandemiczną lista uczestników została już zamknięta. Serdecznie zapraszamy do śledzenia transmisji online z wydarzenia dostępnego za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych.

INNE WYDARZENIA