„Pakiet dla bezpieczeństwa” odpowiedzią na zmiany w światowym bezpieczeństwie.

„Pakiet dla bezpieczeństwa” odpowiedzią na zmiany w światowym bezpieczeństwie.

Podczas I Zjazdu Krajowego Stowarzyszenia OdNowa RP, który odbył się w niedzielę 27 marca 2022 roku dokonano prezentacji założeń programowych. W uwagi na rosyjską agresję na Ukrainie postulaty programowe skupione zostały wokół zagadnień bezpieczeństwa i obronności państwa. Mając to na uwadze, podczas zjazdu zaprezentowano „Pakiet dla bezpieczeństwa” oraz założenia skupione wokół czterech filarów: Polska w Unii Europejskiej, zdrowie, samorządność oraz przedsiębiorczość. 

Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku, w ramach umowy koalicyjnej, Stowarzyszenie OdNowa RP wpisała postulat podwojenia nakładów finansowych na polską armię. Teraz prezentuje nowy „pakiet dla bezpieczeństwa”, w skład którego wchodzi: utworzenie Agencji ds. Walki z Dezinformacją, wprowadzenie do programów nauczania szkół obowiązkowego przeszkolenia strzeleckiego, utworzenie sieci Centrów Szkoleń Proobronnych w każdym województwie, wprowadzenie możliwości przekazania 1% ze swoich podatków na cele proobronnościowe.

 

Samorządność

 

W ramach rozwoju samorządności Stowarzyszenie OdNowa RP postuluje stworzenie Krajowej Szkoły Administracji Samorządowej, czyli miejsca kształcącego świadomych samorządowców. Ważne są dla niego także ekologia i zrównoważony rozwój, dlatego powstał Program „Czysta Gmina. Przygotowano również założenia ustawy „Stop Betonozie – Zielone Miasta".

 

Samorządom w rozwoju pomoże wprowadzenie pakietu dla małych i średnich miast oraz metropolii, możliwość zagospodarowania pustostanów na mieszkania komunalne oraz uproszczenie przepisów samorządowych. Problemy budżetowe rozwiąże natomiast rekompensata ubytków w bieżących dochodach.

 

Zdrowie

OdNowa RP postuluje wprowadzenie szybkiej ścieżki nostryfikacji dyplomów, co pomoże uzupełnić braki personalne i w efekcie ułatwi Polakom dostęp do lekarzy. Ten sam cel ma również większa liczba miejsc na studiach lekarskich, natomiast standard pracy polskich szpitali wzrośnie dzięki programowi ich modernizacji. Szpitalami będą kierować menadżerowie, dlatego Stowarzyszenie OdNowa RP przygotowało założenia ustawy o menadżerach opieki zdrowotnej.

 

Z dbałości o młode pokolenie, powstał program zdrowia psychicznego dla dzieci oraz plan budowy 16 wojewódzkich centrów zdrowia psychicznego dla dzieci. Rodzinom osób z niepełnosprawnościami pomóc ma natomiast zwiększenie świadczeń dla opiekunów. OdNowa nie zapomina o bezpieczeństwie pracowników ochrony zdrowia, toteż postuluje nadanie ratownikom medycznym statusu podobnego do służby mundurowej.

 

Przedsiębiorczość

Pośród planów reform dotyczących przedsiębiorczości,  jest  konieczność zapewnienia przedsiębiorcom większego bezpieczeństwa poprzez pakiet antyinflacyjny i chroniący kredytobiorców oraz uszczelnienie szarej strefy. Ekologia oraz ostatnie wydarzenia polityczne w Europie pokazują, że niezbędne jest wprowadzenie krajowego planu dla polskiego ciepłownictwa w obliczu dywersyfikacji surowców. Stowarzyszenie OdNowa RP przygotowało program ochrony terenów przygranicznych w zakresie miejsc pracy i nowych inwestycji. Wśród planów rozwoju polskiej przedsiębiorczości jest też Powołanie Agencji Rewitalizacji.

 

Wybory nowych władz Stowarzyszenia

 

W trakcie Zjazdu dokonano również wyboru nowych władz stowarzyszenia. Prezesem pozostaje dotychczasowy Lider OdNowy RP i Wiceminister Obrony Narodowej Marcin Ociepa. Wiceprezesami Stowarzyszenia zostali: Anna Dąbrowska-Banaszek, Andrzej Gut-Mostowy, Grzegorz Piechowiak, Wojciech Murdzek i Jakub Banaszek. Członkami Zarządu zostali: Krzysztof Ciecióra i Piotr Ziubroniewicz. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Krzysztof Boguta, Mateusz Laska oraz Jacek Marcinkowski.

INNE WYDARZENIA