Dziękujemy za udział w Forum Młodych Samorządowców

Dziękujemy za udział w Forum Młodych Samorządowców

Przeszło 250 samorządowców i społeczników z całej Polski wzięło udział w zorganizowanym we wtorek 20 czerwca Forum Młodych Samorządowców – międzypokoleniowym spotkaniu lokalnych liderów, które odbyło się w Radomsku (woj. łódzkie). Dzisiaj wokół pięknej idei jaką jest samorządność, zgromadzili się ludzie różnych pokoleń, dla których kwestia zaangażowania publicznego w budowanie siły naszej ojczyzny, poprzez budowanie siły naszych samorządowców, jest niezwykle ważna i cenna – mówił Minister Marcin Ociepa w trakcie przemówienia otwierającego. Jednocześnie Prezes OdNowy RP  dodał, że potrzebujemy młodych duchem: samorządowców, społeczników i polityków, którzy rozumieją wartość budowania wspólnoty.

 

W takim miejscu jak to, spotykają się zarówno osoby młode ciałem jak i duchem. Wszystkie te, którą chcą zrobić coś dobrego - stwierdził natomiast Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Ciecióra. Chciałbym, abyśmy pokazywali, jak to robić, w jaki sposób szukać takich rozwiązań, by to międzypokoleniowe spotkanie miało sens – dodał.

 

Forum Młodych Samorządowców powstało, by zbudować platformę wymiany doświadczeń i współpracy władz rządowych i samorządowych. W trakcie wydarzenia Wiceminister Obrony Narodowej i Prezes Stowarzyszenia OdNowa RP wskazywał, że wciąż brakuje młodego pokolenia w samorządach. Dziś chcemy pokazać tych, którzy pomimo młodego wieku, odnoszą na tym polu sukcesy. Jednym z warunków tego sukcesu jest to, że korzystają z doświadczenia starszych samorządowców. Dlatego zorganizowaliśmy Forum Młodych Samorządowców, jako platformę do dyskusji – dodał.

 

Po sesji plenarnej odbyły się dwa panele tematyczne, w ramach, których debatowali zarówno samorządowcy z całej Polski, jak i przedstawiciele administracji rządowej na tematy współpracy rządu i samorządu oraz o wyzwaniach jakie niesie za sobą zmiana pokoleniowa w polskich samorządach. W ramach sesji Q&A  natomiast oddano głos samorządowcom, którzy licznie zgromadzeni na wydarzeniu, mogli bezpośrednio skierować pytania do Ministrów Andrzeja Guta-Mostowego (Wiceministra Sportu i Turystyki) i Wojciecha Murdzka  (Wiceministra Edukacji i Nauki) oraz  Dawida Solaka (Zastępcy Dyrektora Generalnego FRSE), Marcina Różyckiego (Wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej), Jakuba Banaszka (Prezydenta Miasta Chełm) i Rafała Sobolewskiego (Dyrektora Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa NCBiR).

INNE WYDARZENIA