Naszą wizją strategiczną Polski jest wizja kraju wolności i solidarności

Naszą wizją strategiczną Polski jest wizja kraju wolności i solidarności

W sobotę 4 marca 2023 roku w  Warszawie odbył się Kongres Programowy naszego ugrupowania. W spotkaniu udział wzięło przeszło 700 członków Stowarzyszenia oraz kluczowi przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy - Premier Mateusz Morawiecki oraz Wicepremierzy Mariusz Błaszczak, Jacek Sasin i Piotr Gliński. Kolejno występujący liderzy Zjednoczonej Prawicy podkreślali nie tylko siłę i jedność koalicji, ale także wolę kontynuowania współpracy po jesiennych wyborach.

 

Ważne są spotkania jak to dzisiejsze, gdzie gromadzimy się, aby porozmawiać strategicznie o tym jak wzmocnić Państwo Polskie, by mogło lepiej służyć Narodowi, jako gwarant bezpieczeństwa i wolności. 700 obecnych na sali delegatów i gości: samorządowców, przedsiębiorców, naukowców, społeczników, to wielki potencjał intelektualny i polityczny, który chcemy wykorzystać – mówił Prezes Marcin Ociepa.

 

OdNowa RP to bardzo dobra nazwa dla stowarzyszenia, które wchodzi w skład obozu Zjednoczonej Prawicy. Obozu, który podjął się odbudowy naszego kraju – stwierdził Premier Mateusz Morawiecki w trakcie przemówienia w ramach sesji plenarnej. Musimy patrzeć w przyszłość, tworzyć plany i strategię odbudowy Polski. To co udało nam się zrealizować w tym momencie, to jedynie fundament tego co możemy wspólnie zrobić - przypomniał szef rządu.

 

Musimy w dalszym ciągu mieć władze, które będą potrafiły słusznie diagnozować kryzysy, ale również skutecznie na nie odpowiadać. Władze, które będą zapewniać Polkom i Polakom bezpieczeństwo – dodał Wicepremier Jacek Sasin.

 

Z kolei Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak odczytał list Jarosława Kaczyńskiego skierowany do członków OdNowy RP. Szef resortu obrony narodowej omówił również najnowsze zakupy zbrojeniowe realizowane przez Zjednoczoną Prawicę. Modernizujemy Wojsko Polskie także we współpracy z naszymi sojusznikami. Bardzo doceniamy przywództwo USA we wzmacnianiu potencjału sojuszniczego, nie tylko na wschodniej flance NATO – mówił Premier Błaszczak.

 

Wicepremier Gliński skupił się na podkreśleniu roli organizacji społecznych. Obszar pozarządowy w Polsce staje się coraz bardziej zrównoważony i sprawiedliwy. Nie ma dobrze funkcjonującej demokracji bez żywego i dobrze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego – przypomniał wicepremier oraz szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego, wskazując jednocześnie, że rząd Zjednoczonej Prawicy przeprowadził reformę społeczeństwa obywatelskiego i tylko w tej chwili realizowanych jest 9 programów wsparcia dla tego obszaru.

 

Po sesji plenarnej, z udziałem czołowych polityków OdNowy RP oraz Prawa i Sprawiedliwości, odbyły się debaty z udziałem polityków Zjednoczonej Prawicy, lokalnych działaczy i przedsiębiorców. Skupione zostały one wokół tematów bezpieczeństwa, gospodarki i młodego pokolenia. Równolegle do paneli dyskusyjnych odbyła się impreza towarzysząca poświęcona roli ustrojowej i kierunkom rozwoju samorządu terytorialnego – „Okrągły Stół dla Samorządności” ze specjalnych udziałem premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister ds. integracji społecznej Agnieszki Ścigaj.

INNE WYDARZENIA