Marcin Ociepa

Marcin Ociepa

Poseł na Sejm RP, Prezes OdNowy RP

Urodzony opolanin. Mąż i ojciec.

 

Nauczyciel akademicki – wykładowca w Katedrze Studiów Europejskich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, wcześniej Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej. Absolwent Uniwersytetu Opolskiego (magister nauk politycznych), IESE Business School Uniwersytetu Nawarry w Barcelonie i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (Master of Public Administration) oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Master of Business Administration). Uczestnik International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA.

 

Samorządowiec – Radny Sejmiku Województwa Opolskiego (2018-2019). Przewodniczący Rady Miasta Opola (2014-2018), wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola (2010-2014). Członek Alternatywny Europejskiego Komitetu Regionów (2015-2018).

 

Polityk – Wiceminister Obrony Narodowej (w latach 2019 - 2023). Poseł na Sejm RP Ziemi Opolskiej (od 2019 r.). Wcześniej wiceminister przedsiębiorczości i technologii (2018-2019).

 

Wychowawca – twórca i prezes Collegium Nobilium Opoliense (jednej z najlepszej szkoły liderów w Polsce). Podharcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Honorowy krwiodawca.