Krzysztof Ciecióra

Krzysztof Ciecióra

Poseł na Sejm RP, Członek zarządu OdNowy RP

Urodził się w 1989 roku w Radomsku. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego. Uzyskał również dyplom Master of Business Administration.

 

W latach 2015-2016 zdobywał doświadczenie zawodowe w Urzędzie Miasta Opola, zajmując się współpracą ze środowiskiem akademickim. Pomiędzy 2016 a 2018 rokiem pracował w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, piastując stanowiska zastępcy dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości oraz pełnomocnika wojewody ds. biznesu i przedsiębiorczości. Był również przewodniczącym wojewódzkiego zespołu ds. cudzoziemców w wojewódzkie opolskim.

 

W latach 2019-2021 piastował stanowisko wicewojewody łódzkiego, na którym odpowiedzialny był za obszar budownictwa i gospodarki przestrzennej. Pełnił też urzędy wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Przez wiele lat był aktywnym działaczem akademickim, a także wiceprezesem Collegium Nobilium Opoliense. Angażował się również jako instruktor w działalność Związku Harcerstwa Polskiego w Radomsku.

 

Laureat nagród: Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Menedżer, Lider Społeczno-Gospodarczy Opolskiej Izby Gospodarczej, „Primus Inter Pares” Uniwersytetu Opolskiego, oraz Osobowość roku 2019 w kategorii Polityka i samorządność lokalna „Dziennika Łódzkiego”.

 

W latach 2021-2023 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecnie poseł na Sejm X kadencji. Prywatnie współprowadzi rodzinne gospodarstwo rolne.