Jakub Banaszek

Jakub Banaszek

Prezydent Miasta Chełm, Wiceprezes OdNowy RP

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia licencjackie na kierunku zdrowie publiczne oraz Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Wiedzę zdobywał również w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz w Szkole Liderów Politycznych. Uczestniczył w programie International Visitor Leadership prowadzonym przez amerykański Departament Stanu.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Chełmie oraz jako pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia. W latach 2015–2017 pracował w Ministerstwie Zdrowia na stanowisku doradcy Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Od marca 2017 roku swoją karierę zawodową kontynuował jako członek Rady Programowej Polskiego Radia Lublin, a od września 2017 roku jako pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. rozwoju służby zdrowia. W kwietniu 2018 roku został mianowany dyrektorem gabinetu politycznego Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz. W latach 2014-2018 działał aktywnie jako radny dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. W wyborach samorządowych w 2018 roku zwyciężył w wyborach na prezydenta Chełma, stając się tym samym najmłodszym prezydentem miasta w Polsce.

 

Zasiadał w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Za swoją pracę został odznaczony przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych medalem „Zasłużony dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych”. Jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Prezydentów Miast Polskich – „Praca, Rozwój, Odpowiedzialność”.