Grzegorz Piechowiak

Grzegorz Piechowiak

Poseł na Sejm RP, Wiceprezes OdNowy RP

Grzegorz Piechowiak jest absolwentem socjologii na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie i upadłości” w Wyższej Szkole Zawodowej Kadry dla Europy w Poznaniu. W latach 1992-1997 pracował m.in. jako wicekonsul Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. W latach 2004-2017 pracował jako syndyk. Posiada uprawnienia na kandydata do rad nadzorczych jednoosobowych spółek skarbu państwa.

 

W latach 2021 - 2023 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Równolegle pełnił funkcję Pełnomocnika Rządu ds. inwestycji zagranicznych. Odpowiadał za sprawy dotyczące promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą, a także za politykę eksportową i inwestycyjną.

 

Jako minister pełnił także rolę Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki. Przewodniczy kilkunastu wspólnym komisjom międzynarodowym ds. współpracy gospodarczej. Realizuje zadania związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację ustawowych zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA oraz wykonuje zadania i uprawnienia ministra właściwego do spraw gospodarki w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.

 

Sprawował nadzór merytoryczny nad działalnością Wydziału Ekonomiczno-Handlowego nadzorowanego przez Ministra w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz nad realizacją zadań zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą. Jest aktywnym posłem północnej Wielkopolski na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III, VIII, IX i obecnej kadencji. Prywatnie jest mieszkańcem Piły, zaangażowanym w odrodzenie pilskiego żużla i sympatykiem tenisa ziemnego.