Grzegorz Piechowiak

Grzegorz Piechowiak

Wiceminister Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Rządu ds. inwestycji zagranicznych

Grzegorz Piechowiak jest absolwentem socjologii na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie i upadłości” w Wyższej Szkole Zawodowej Kadry dla Europy w Poznaniu. W latach 1992-1997 pracował m.in. jako wicekonsul Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie. W latach 2004-2017 pracował jako syndyk. Posiada uprawnienia na kandydata do rad nadzorczych jednoosobowych spółek skarbu państwa.

 

Od 19 stycznia 2020 r. pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, a następnie w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. 17 sierpnia 2021 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Równolegle pełni funkcję Pełnomocnika Rządu ds. inwestycji zagranicznych. Odpowiada za sprawy dotyczące promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą, a także za politykę eksportową i inwestycyjną.

 

Minister pełni także rolę Przewodniczącego Międzyresortowego Zespołu ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki. Przewodniczy piętnastu wspólnym komisjom międzynarodowym ds. współpracy gospodarczej. Realizuje zadania związane z udzielaniem i rozliczaniem dotacji na realizację ustawowych zadań Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz wykonuje zadania i uprawnienia ministra właściwego do spraw gospodarki w stosunku do Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

 

Sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Wydziału Ekonomiczno-Handlowego nadzorowanego przez Ministra w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz nad realizacją zadań zespołów w stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą. Jest aktywnym posłem północnej Wielkopolski na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej III, VIII i obecnej kadencji, w której przewodniczy Grupie Bilateralnej Polsko-Włoskiej oraz Parlamentarnemu Zespołowi ds. Policji. Prywatnie jest mieszkańcem Piły, zaangażowanym w odrodzenie pilskiego żużla i sympatykiem tenisa ziemnego.