Andrzej Gut-Mostowy

Andrzej Gut-Mostowy

Poseł na Sejm RP, Wiceprezes OdNowy RP

Wywodzi się z jednej z najliczniejszych rodzin na Podhalu o długiej tradycji, która już pod koniec XIX wieku związana była z branżą turystyczną. Wykształcenie zdobył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył studia magisterskie na kierunku gospodarka turystyczna oraz studia doktoranckie na kierunku gospodarka regionalna.

 

Pomiędzy rokiem 1995 a 1998 zdobywał doświadczenie zawodowe jako radny miasta Zakopane oraz członek Zarządu Miasta. W latach 1998–2005 przez dwie kadencje piastował stanowisko radnego województwa małopolskiego. Pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.

 

 Od 2004 roku zajmuje się organizacją festynów „Przedsiębiorcy Podhala, Spisza, Orawy Dzieciom” w Rabce, za co odznaczony został Kawalerem „Orderu Uśmiechu”. W latach 2005–2009 sprawował funkcję pierwszego zwierzchnika Rycerzy Kolumba w Polsce, największej dobroczynnej katolickiej organizacji na świecie, której był również współzałożycielem.

 

Pomiędzy rokiem 2008 a 2014 piastował urząd wiceprezesa Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Zajmował też stanowiska prezesa i członka Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Działał w Zespole Naukowym „Badania Ruchu Turystycznego w Małopolsce” oraz zainicjował powołanie Małopolskiej Organizacji Turystycznej przez Sejmik Województwa Małopolskiego.

 

Poseł na Sejm RP w latach 2005–2007, 2007–2011, 2011–2015 , 2019-2023 oraz obecnej X kadencji.

 

3 stycznia 2020 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Pełnił również funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki.

 

19 listopada 2020 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, a 17 sierpnia 2021 roku na sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

 

27 października 2021 roku premier Mateusz Morawiecki powołał go na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Urząd sprawował do grudnia 2023 roku. 

 

30 kwietnia 2021 r. otrzymał Tytuł i odznaczenie „Za zasługi dla Miasta Limanowa”

 

30 maja 2023r. uzyskał tytuł doktora Honoris Causa nadaną przez International Business School w Sofii za zasługi na rzecz rozwoju turystyki.

 

Jest współtwórcą programu Polski Bon Turystyczny oraz szeregu innych rozwiązań, związanych m.in. z tarczą antykryzysowa oraz tarczą turystyczną. Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

 Prywatnie mąż i ojciec czwórki dzieci.